Thomas

Thomas

Augustenborg skov

Du er nu på vej gennem den lystskov, som blev anlagt af hertugen i forbindelse med etableringen af Augustenborg slot. Skoven ligger i forlængelse af slotsparken, der stammer helt tilbage fra 1700-tallet. Lystskoven blev skabt ved, at man indplantede frugttræer,…

Første allé

Du går nu på Første allé. Alléen blev anlagt i forbindelse med opførelsen af det første slot og er omtrent 100 år ældre end de to andre alléer i skoven. Første allé var oprindeligt beplantet med lindetræer hele vejen ind…

Anden allé

Du går nu på Anden allé, som er den midterste af de tre lindealléer i Augustenborg skov. Den er 640 meter lang og danner sammen med Slotsallé en 1,3 kilometer lang midterakse, der løber gennem hele slotsområdet og skoven. Anden…

Tredje allé

Du er nu på vej ned mod Tredje allé, som er den nordligste af de tre lindealléer i Augustenborg skov. Alléen er ca. 500 meter lang og ender som de to andre ved fjorden. Alléen begynder, når du er ca.…

Kongebroen

På dette sted, hvor den nordlige sti møder Første allé, lå der oprindeligt en lang anløbsbro. Den fik sit navn, da kong Frederik 7. besøgte Augustenborg i 1848, efter hertugens flugt. Der har altid været en vej ned til stedet,…

De Tre Edsege

I 1674 fandt et hemmeligt møde sted under de tre store egetræer, som stod på dette sted i Augustenborg skov. Det var nære venner af byens grundlægger hertug Ernst Günther, der mødtes for at indgå en hemmelig alliance om at…

Kaninsøen

Kaninsøen ligger i den nordvestlige del af Augustenborg skov. Den er et levn fra den oprindelige lystskov, som hørte til Augustenborg slot og park. Stedet er beskrevet af den tyske haveteoretiker C.C.L. Hirschfeld, der skrev følgende i sit berømte fembindsværk…

Augustenborg slot

Historien om huset Augustenborg tog sin begyndelse i 1651, da byens grundlægger, hertug Ernst Günther, giftede sig med sin 24 år yngre kusine, prinsesse Augusta af Glücksborg. Samme år købte han en del gårde i de to landsbyer Stavnsbøl og…

Det hvide palæ

Foto: Museum Sønderjylland Det hvide palæ er tegnet af den anerkendte københavnske arkitekt Peter Meyn. Arkitekten besøgte dog aldrig selv Augustenborg, og udførelsen af byggeriet blev derfor lagt i hænderne på hertugens bygmester Hans Petersen Bram, kaldet ”Bleshøy” efter området…

Augustiana – Kunstpark & Kunsthal

Augustiana er en kulturhistorisk og arkitektonisk perle ved Augustenborg fjord med en lang og broget historie bag sig og en spændende fremtid som international kunstpark og kunsthal foran sig. Siden 2009 har de fornemme palæer i tilknytning til Augustenborg slot rummet kunstaktiviteter…