Velkommen

Tag guiden med rundt i byen, og læs eller hør om de forskellige seværdigheder. Du kan f.eks. starte med at gå en tur gennem Storegade eller Slotsallé, der begge fører til slottet. Guiden dækker hele den gamle bydel, havnen, parken, skoven og det meste af Augustenborgstien ud til Brovold.

Kirkegården og enkelte huse i Stavensbølgade er også med.

Du kan også finde spisesteder og overnatningsmuligheder i guiden.

Vi starter byvandringen med at høre lidt om Augustenborgs historie:

Byen blev grundlagt i 1651 af hertug Ernst Günther, der giftede sig med sin kusine, Augusta af Glücksborg, som han opkaldte slottet og byen efter. Det første slot stod færdigt i 1663.

Siden var Augustenborg hjemsted for seks generationer af hertuger, der alle har sat deres præg på byen.

Det nuværende slot stod færdigt i 1776 og er det største og mest helstøbte barokanlæg i Sønderjylland.

Hertugfamilien flygtede i 1848 pga. 1. slesvigske krig (1848-1851) og vendte aldrig tilbage til Augustenborg.

Byen er et enestående kulturmiljø, der er opstået omkring Augustenborg slot som et mini-bysamfund – ikke en landsby – men en lille by af funktioner, handlende og håndværkere, der var tilknyttet hoffet. Bysamfundet opstod allerede i begyndelsen af 1700-tallet, men den centrale del – Storegade og Slotsallé – er i dag stadig domineret af en række huse opført over en kort periode fra 1760’erne til 1800’erne.

Augustenborg har 13 fredede og 29 bevaringsværdige bygninger. Især i Storegade danner de en næsten ubrudt række af meget fin karakter.

Mange af byens huse har stadig navn efter de oprindelige beboere – Tingskriverens hus, Hofrådens hus, Ebelings hus, Mundkokkens hus osv.

Gå selv på opdagelse i byen – guiden hjælper dig på vej. God fornøjelse.

Se Hjælp for at få hjælp til at navigere i guiden.