Det røde palæ

Det røde palæ, også kendt som Prinsens hus, ligger smukt for enden af Palævej. Huset kan ses på lang afstand og fortæller, at her ligger noget gammelt og betydningsfuldt. Det røde palæ er opført af prins Æmil August, der i 1764 trak sig tilbage fra sin karriere som generalløjtnant. Året efter, i 1765, stod huset færdigt som ”pensionistbolig” for prinsen, der var bror til hertug Frederik Christian 1.

Da den tyske haveteoretiker C.C.L. Hirschfeld besøgte Augustenborg slotspark i slutningen af 1700-tallet, beskrev han huset som ”prins Æmils filosofiske bolig” og som et ”ideal på lykkelig ensomhed, afsondret fra verden som kun en klog mand ville gøre det”.

Ud over sin interesse for bøger og filosofi, dyrkede prins Æmil også naturen i form af sin elskede have. Huset var omgivet af volierer med eksotiske fugle, og den frodige have var dedikeret ”halvt til flora og halvt til pomora”, dvs. både til blomster og frugttræer. Der var selvfølgelig også en stor køkkenhave, en fiskedam med en lille bro og en påfuglegård. Alt i alt et stort menageri som prinsen insisterede på selv at passe. Pasningen af haven blev da også først overladt til slotsgartneren efter prinsens død. Påfuglene var nok ikke kun til pynt – de udgjorde et festmåltid og blev anrettet på store sølvfade med hoved og halefjer.

Prinsens hus var måske beskedent i forhold til, hvad man ville forvente til en mand med prinsens status, men det var både velproportioneret og rummeligt. Det har sikkert til fulde kunnet tilfredsstille den ugifte pensionerede general, som boede her sammen med sin lille tjenerstab indtil sin død i 1786. Ved sit testamente havde prinsen bestemt, at brugsretten til huset med alt dets indbo, ”mobilier, redskaber og linned”, skulle for livstid nydes af hans niece, prinsesse Louise Christine Caroline.

Prinsesse Louise holdt meget af sin onkel Æmil og overtog med glæde både hus og have, men hendes far hertugen havde større planer. Han opførte Det hvide palæ og anlagde en større have i barokstil. Der skulle være plads til Louises egen hofstat, som dog nok til dels har haft bolig i Det røde palæ.

Herefter har Det røde palæ og de tilstødende staldbygninger tjent flere forskellige formål, bl.a. havde byens arrest i en periode til huse i bygningen ved siden af Det røde palæ.

I dag er Det røde palæ en del af Augustiana Kunstpark & Kunsthal. Bag huset ligger Augustenborg skov, hvor du bl.a. kan høre historien om kaninsøen. Følg kortet på parkeringspladsen i skoven.