De Tre Edsege

I 1674 fandt et hemmeligt møde sted under de tre store egetræer, som stod på dette sted i Augustenborg skov.

Det var nære venner af byens grundlægger hertug Ernst Günther, der mødtes for at indgå en hemmelig alliance om at vælte rigets mægtigste mand, rigskansler Peder Griffenfeld, der havde krænket hertugen ved at afslå ægteskab med hans datter prinsesse Louise Charlotte.

De tre venner var statholder i Norge, Ulrik Frederik Gyldenløve, storkansler Frederik Ahlefeldt og kammersekretær Conrad Biermann.

I 1676 blev Peder Griffenfeld dømt til døden for landsforræderi, men dommen blev ændret til livsvarigt fængsel. Griffenfelds fald blev senere kædet sammen med hans forkastelse af hertugens datter, og sådan opstod fortællingen om De Tre Edsege.

Desværre faldt det sidste af de tre store egetræer under stormen i 1994, men de ses stadig på en pengeseddel fra 1920 (se billede).

Af andre seværdigheder i skoven kan nævnes Badehusene, som man kommer til ved at følge alléen mod vest og derefter stien langs kysten. Eller du kan gå på opdagelse efter den store Hulk inde i skovbrynet ved skulpturparken.