Kongebroen

På dette sted, hvor den nordlige sti møder Første allé, lå der oprindeligt en lang anløbsbro. Den fik sit navn, da kong Frederik 7. besøgte Augustenborg i 1848, efter hertugens flugt.

Der har altid været en vej ned til stedet, og broen blev sikkert anlagt, fordi den netop her kunne føres næsten helt ud til sejlrenden, hvor der var en passende vanddybde for større skibe.

Da kejser Wilhelm 2. besøgte Augustenborg i 1901 var en ny havn blevet anlagt, og kejseren blev modtaget i det område, hvor genforeningsstenen står i dag.

Siden blev Kongebroen anvendt af lystsejlere og fiskere, men da de efterhånden også fik plads ved havnen, var der kun nogle få både tilbage, og i dag er de fleste spor efter Kongebroen forsvundet.

På den anden side af fjorden ses et lille bådehus kaldet Nausten. Her ligger vikingeskibet Sebbe Als om vinteren. Om sommeren ligger Sebbe Als langs dæmningen (Banegårdsgade), hvor du kan høre hele historien om byens vikingeskib.