Storegade 9, Tingskriverens hus

I øvre Storegade, overfor det tidligere Slotshotel, ligger dette mellemstore hertughus fra 1777. Det har formentligt haft en tofløjet hoveddør med udskæringer og buet overkarm, og vinduerne er også blevet væsentligt forandret. Der har sikkert været tre vinduer i gavlkvisten og 6 i stueplan ud mod vejen.

I dag er dørpartiet indrykket, så der opstår et udvendigt vindfang, men dette er ikke et oprindeligt træk. Hoveddøren blev ofte brugt til at vise, hvilken status man havde i samfundet, og tingskriveren var en person af høj status, derfor boede han tæt på slottet.

Taget har oprindeligt haft røde håndstrøgne vingetegl. Da Frederik Christian den 1. blev hertug, forbød han alt byggeri med stråtag, og derfor er alle huse efter ca. 1760 opført med tegltag og brandmur.

Huset blev bygget af tingskriver Friedrich Opitz (1719-1797). Også kaldet ”retsskriver” eller ”hofskriver”. Tingskriver var en stilling, man var indsvoret til. Opitz var herredsfogedens højre hånd og kunne i visse tilfælde optræde på dennes vegne. Det var derfor ret belejligt, at herredsfogeden boede i nabohuset, kaldet Hofrådens hus.

I begyndelsen var behovet for post i hertugbyen ikke særlig stort, men det steg efterhånden, som der kom aviser og et stigende antal breve. Med tiden fik hertugen eneret på post til og fra Augustenborg, og der blev behov for et posthus. Valget faldt på Tingskriverens hus, der må have stået tomt på det tidspunkt.

Den 1. januar 1853 åbnede byens første postekspedition i huset, og den 27-årige tingskriver Georg Emil Birch fra København blev udnævnt til postekspeditør. I forbindelse med indretningen blev indgangsdøren flyttet om på vestsiden af huset. Og bag huset blev der indrettet en vendeplads til de hestetrukne postvogne.

I ældre bøger om byen kan man læse, at der var postbokse i kælderen. Disse ”bokse” ses endnu, men er nærmest identiske med de vinhylder, som findes i slottets kælder. Det virker en smule upraktisk at skulle bære posten ned i kælderen for derefter at bære den op igen, så mon ikke tingskriveren bare har været glad for vin og gik op i at opbevare den korrekt.

Da krigen i 1864 sluttede, blev postekspeditionen overtaget af preussiske soldater. Birch tilbød at fortsætte, men blev afsat, da han var for dansksindet, og en vis H. Brandt fra postinspektoratet i Flensborg blev ny ”postbeamter”.

I 1888 blev det nye posthus på Storegade 14 taget i brug, og siden har Tingskriverens hus været på private hænder. Gennem tiden har huset været brugt til mange forskellige formål, såsom saddelmager, Sønderborg Bys Sparekasse, vask- og strygeforretning, cykelforretning, isenkram og pølsebar. I dag bruges huset til privat beboelse.