Slotsallé 10, Det gamle hospital (fredet)

Næsten halvvejs oppe ad Slotsallé ligger denne meget lange og markante bygning lidt tilbagetrukket fra vejen. Huset, der er opført af hertugen i 1765-1766, er ikke et typisk hertughus. Det har ingen gavlkvist, og taget er ikke med halvvalm, men til gengæld er det strengt symmetrisk med fem døre og fem skorstene. Et imponerende syn, der skiller sig ud fra de øvrige huse.

Bemærk de rødmalede karme omkring de hvide vinduesrammer i modsætning til de ellers overvejende grønne karme i byen. Og så er huset det eneste uden tagrender – et oprindeligt træk, som er omfattet af fredningen.

På havesiden står huset i blank mur med gule Flensborgsten. Hertugens ”lokalplan” tillod dette på husenes bagsider.

Huset har aldrig fungeret som ”hospital” i moderne betydning. I gamle dage kunne et hospital også være et herberg eller et asyl eller sågar en aftægtsbolig til pensionerede medarbejdere fra hoffet, som i dette tilfælde. Det siges, at beboerne fik bragt mad fra slottet, og at lægebehandling, brænde m.m. blev betalt. Når en borger i byen fik udstedt husbrev (skøde), blev der pålagt en ”skat”, som dækkede udgiften til ”hospitalet” samt skole, brandsprøjte og ligvogn. Måske et tegn på hertugens samfundssind, men også god personalepleje – et forbillede for den moderne velfærdsstat.

Med sine 15 fag er huset et af de længste i byen, og med et grundplan på 230 kvadratmeter skulle man tro, at der var plads nok til alle, men da der var hele 10 lejligheder, var der kun 23 kvadratmeter til rådighed for hver lejlighed. Det siges, at én af lejlighederne på et tidspunkt var beboet af hele ni personer. Den store luksus var det nok ikke, men der var trods alt tag over hovedet.

Hver af de fem revledøre førte ind til to lejligheder. Ud mod gaden lå det fælles køkken med ét vindue og ét ildsted. Mod haven lå en stue/et værelse med ét vindue. Der var toilet i haven/gården og senere blev én af lejlighederne indrettet til fælles toilet.

I den bagvedliggende have ses en lade fra slutningen af 1800-tallet, der i dag anvendes som egnsmuseum. Her kan man se gamle landbrugsredskaber og et helt skomagerværksted.

I dag holder ”Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og Omegn” til på adressen. Arkivet har åbent hver onsdag kl. 09.00-12.00 og 16.00-18.00 fra april til oktober.