Nydam

Du står nu på dæmningen over Nydam, der blev etableret i 1632. Nydam er et af to vådområder, som oprindeligt har været en del af den gamle inderfjord, kaldet Stavnsbøl fjord. Efterhånden blev disse vådområder afvandet, men så sent som i 1820’erne var der stadig meget vand i Nydam, og der blev fisket fra små både.

Det fortælles, at man i gamle dage kunne sejle hele vejen ind til Miangdam og videre til Gammelgård.

I dag løber åen Strømmen i det gamle fjordleje, og der er et rigt dyreliv langs åen og rørskoven i Nydam og Miangdam.

Fjorden opstod formentligt som en lille smeltevandsflod efter den sidste istid for ca. 10.000 år siden.