Mammuttræet

Mammuttræet, også kaldet Californisk kæmpefyr eller Redwood, står på skråningen syd for slottet. Dette majestætiske træ kan blive op til 85 meter højt og over 3.000 år gammelt.

Så vidt vides, findes der kun 10 mammuttræer i Danmark.

Mammuttræet blev formentligt plantet, da hertug Frederik Christian 2. og Louise Augusta anlagde den nuværende park i begyndelsen af 1800-tallet.

På det flade stykke mellem skråningen og strandpromenaden lå færgemandens hus. På dette sted kunne man blive sejlet over fjorden med en lille færge. I skråningen ses stadig spor efter en vej, som førte ned til færgen. Siden er der kommet en trappe, der krydser den oprindelige færgevej.

Sidst i maj måned er trappen indhyllet i et slør af blomster fra de store kastanjetræer. Følger man den gamle færgevej, kommer man længere ind i den lille kastanjelund, der ender ved engen syd for slottets staldbygning, hvor blegepladsen lå.