Storegade 43, von Schwarzenhorns hus

Over for Apotekertorvet ligger dette meget store hus, som er opført i 1886 og renoveret i 1997. Huset er en fornem repræsentant for byggeriet fra den tyske tid. Det havde oprindeligt to dekorative træverandaer i midterpartiet, som desværre gik tabt under renoveringen. Facaden er dekoreret med pilastre, kvadrede lisener, profilerede gesimser og sålbænke.

I slutningen af 1700-tallet ejede væver Hans Friedrich Hansen et hus på grunden. Han var den eneste væver i byen og dermed økonomisk velstillet. Hans søn, Frederik Christian Hansen, læste teologi og blev sognepræst i Tandslet (1871-1893). Han giftede sig med Caroline Agnese Henrici, der var datter af livlæge Heinrich Wilhelm Henrici fra Storegade 19.

Parret fik datteren Marie Wilhelmine Auguste, der blev gift med postdirektør Wilhelm Heinrich Schmid von Schwarzenhorn, som angiveligt stammer fra den kendte tyske adelsslægt af samme navn. De blev viet af hendes far i Tandslet kirke i 1879. Måske var huset en forsinket bryllupsgave, men sikkert er det, at det blev opført som stamhus for familien.

Maries far, Frederik Christian Hansen, der betalte byggeriet, ønskede ikke, at man skulle kunne se direkte ind i stuerne fra gaden. Hun var jo præstedatter! Derfor er huset tilbagetrukket fra facadelinjen, så der opstod en ”diskretionszone” afgrænset af forhaven, der dog senere blev bebygget og inddraget af kommunen.

Wilhelm kæmpede på hertugens side under 1. slesvigske krig (1848-51) og havde gode relationer til hertugfamilien, hvilket måske skaffede ham stillingen som postdirektør.

Da Wilhelm døde, blev Marie boende i huset. Hun havde en husbestyrerinde og forskellige lejere. Hun fik ingen børn, og døde i 1948, 99 år gammel. Dermed var der sat punktum for en slægt med dybe rødder i byens øverste cirkler. Hendes farfar var væver Hansen, hendes morfar var hoflæge Henrici og hendes oldefar på moderens side var hofpræst Christian Jessen.

I dag fremstår huset næsten som oprindeligt, dog med undtagelse af forhaven, de to verandaer og de store butiksvinduer.

Huset var i nogle år brillebutik for Louis Nielsen. Senere flyttede Andelskassen ind, men i 2018 blev filialen flyttet til Sønderborg.

I 2020 blev bygningen overtaget af boligforeningen Søbo, der vil indrette huset til lejligheder. Der er flere spændende historier i Stavensbølgade på den anden side af det store kryds midt i byen. Følg Storegade mod øst.