Storegade 14, Det gamle posthus – KunstPunkt

Den store og rummelige bygning på hjørnet af Storegade og Louise Augustas Plads er opført i 1885 af byens sidste storkøbmand, Wilhelm Johan Burmeister (Storegade 35).

Huset med de mange fine detaljer er en repræsentant for tysk administrationsbyggeri og er opført i den såkaldte ”schweizerstil”. Facaden ud mod Storegade er i røde sten, mens de øvrige facader er i gule sten med mønstre i røde sten og pudsede blændinger.

Gavltrekanterne har ”uglehuller” og tandgesimser. Taget er med udhæng og har synlige bjælkeender og lav taghældning. Der er formentligt tale om en trempelkonstruktion.

I 1888 lejede Burmeister bygningen ud til det tyske postvæsen, ”Kaiserliche Post”. Indtil da havde Storegade 9 fungeret som byens postekspedition.

Langs det nuværende fortov fra Storegade til Slotsallé lå ”Poststien”, der var indhegnet og grænsede op til naboejendommene Storegade 16 og 18. Begge huse blev nedlagt i 1965, da kommunen anlagde den store parkeringsplads.

De første to tyske postmestre ændrede ikke på bygningen, men i 1912 kom en ny postmester ved navn Otto Krämer, der tilføjede trappefløjen i den vestlige ende. Her blev den voksende telefoncentral placeret. Det gav mere plads i ekspeditionen og i postmesterlejligheden, som lå på første sal. Det gjorde også bygningen mere symmetrisk, da den nu fremstod med to ens yderfag mod Storegade.

Da Burmeister døde i 1898, fortsatte hans hustru som ejer indtil 1920, hvor huset blev købt af staten til det danske postvæsen.

Posthusets hovedindgang lå oprindeligt ud mod Storegade, men blev flyttet til den nuværende placering under en større ombygning og modernisering i 1980. Postmesterboligen på første sal blev inddraget til budstue og personalefaciliteter. Samtidig blev postsorteringen flyttet op på første sal, og der blev indrettet et hejseapparat, som kunne transportere posten ovenpå.

Da posthuset lukkede i 2001, fungerede det kortvarigt som socialpsykiatrisk værested.

I 2010 åbnede KunstPunkt dørene for sin første udstilling i bygningen. Idéen var at starte en kunstforening og kunstnersammenslutning for kunstneriske amatører og græsrødder.

I dag er KunstPunkt en forening med 200 udøvende kunstnere. Der er gratis entré til udstillingerne.

For aktuelt program og yderligere information, se venligst https://kunstpunkt.dk/