Slotsallé 14, Livlægens hus og byens første apotek

I den østlige ende af Slotsallé ligger dette store præsentable hus fra 1765, som er et af de ældste hertughuse i byen. Huset blev om- og tilbygget i 1924, hvor der bl.a. blev tilføjet et ”trappetårn” og en stor kvist med buet tag. På gamle malerier og fotos ses huset fra havnen/fjorden, hvor det gav et godt førstehåndsindtryk af byen.

I modsætning til de fleste af byens hertughuse har dette ingen gavlkvist. Det kan skyldes, at huset var det første af sin art i byen, eller at det har haft en anden funktion, f.eks. som ”overgangsbolig” for hertugfamilien, mens det nuværende slot blev bygget (1770-76). Om hertugen har boet her vides ikke, men det er sikkert opført af ham.

Fra 1783 til 1801 var huset beboet af hertugens livlæge Carl Ferdinand Suadicani (1753-1824), der havde sin lægepraksis på adressen. Der var dog også andre læger i huset, bl.a. dr.med. Johannes Rhode og hoflæge Hieronymus Friedrich Philipp Hensler, der var specialist i gynækologi.

I 1795 rejste dr. Suadicani med hertugfamilien til København, hvor hans gode omdømme skaffede ham praksis hos kongefamilien og titel som livlæge. Hans behandling af hertuginde Louise Augusta var så effektiv, at hun efter ti års barnløst ægteskab fødte tre børn de følgende fire år. “Man får jo ikke børn med et leksikon” lød hendes kommentar, og rygter i datiden mente, at hun havde forhold til andre end den indadvendte hertug, herunder en vis livlæge som hun angiveligt også fik et barn med.

Huset fungerede nærmest som et moderne lægehus, da der til tider var tilknyttet flere læger og nogle af dem var speciallæger. Man havde endda eget apotek på adressen. Idéen kom fra dr. Suadicani, der var træt af apoteket i Sønderborg, som ofte ikke kunne levere til tiden og krævede ublu priser. Derfor overtalte han hertugen til at oprette et offentligt apotek i Augustenborg. I 1797 blev der givet tilladelse til et filialapotek af Flensborg Løve Apotek. Det syntes hertuginden ikke var nok, så hun skrev til sin bror kronprins Frederik, som fik kongen til at underskrive en resolution, der gav tilladelse til et hertugeligt hofapotek med bevilling pr. 1. marts 1799. Huset fungerede som apotek frem til 1851, hvor en tidligere bestyrer blev forpagter og flyttede det tættere på slottet.

Efter dr. Suadicani kom Hans Wilhelm Henrici, der igen blev efterfulgt af Jacob Friedrich Björnsen, der var læge og psykolog. Efter krigen i 1864 var der to praktiserende læger i huset.

I 1890 startede et nyt kapitel i byens historie, da høker og bager August Christian Ferdinand Storke fra Broballe etablerede sin købmandsforretning i naboejendommen, Slotsallé 16. Det blev starten på et lokalt forretningsimperium, der omfattede en kornimport, en trælasthandel og et kalkbrænderi på den anden side af fjorden, kaldet Shanghai. Man siger, at Fjordhotellet ligger på Shanghai. Det var en imponerende forretning, som familien Storke opbyggede. Der blev opført store bygninger på begge sider af fjorden, hvoraf kun pakhuset på Banegårdsgade er tilbage.

I 1895 købte Storke nr. 14 inklusive tilbygningen, nr. 14a, der indeholdt køkken og bolig for de ansatte. De to bygninger var tidligere adskilt, og der var gennemkørsel til det bagvedliggende udhus. I 1993 overtog en efterkommer af Storke-slægten, Gert Christian Bonde og hustru Aase, huset. I mange år blev der drevet akupunkturklinik, men i dag er der privat beboelse i stueetagen, og på første sal er der ”Chronomatisk Forsknings Center”. Det er en filosofi om tal, toner og tid. Opdagelsen er gjort af Frede Schandorf, der døde i 2013.