Krumom

Foto: Museum Sønderjylland

I den østlige enden af Stavensbølgade ligger sidevejen Krumom. Her gik den gamle bygrænse, og man sagde, at bindingsværkshuset på hjørnet, som er et af byens ældste huse, lå for enden af byen.

Krumom blev etableret i 1632, da hertug Hans Christian af Sønderborg etablerede en dæmning for at afkorte vejen til Ketting og Nordals. Som navnet antyder, er vejen krum, og i gamle dage var den en tilslutningsvej til landevejen, der førte til Sønderborg, kaldet ”Chausséen”. En chaussé var en kunstigt anlagt landevej med belægning i form af grus og skærver eller chaussésten.

I bunden af Krumom ligger Nydam, som dæmningen fører over.

I dag fører Krumom via Gammel Brovej til landsbyen Bro. På vejen ligger den smukke Krumom Kro, Bromølle og fortidsmindet Brovold. Der er ca. én kilometer til Brovold, som også er beskrevet i denne app.

Følg Lillehavstien for at komme tilbage til Augustenborg by.