Dammen ved hovedgården

Dammen ved hovedgården er den sidste af oprindeligt fire karpedamme, der lå som perler på en snor fra Jægerpladsen. Det var den største af de fire damme, da den var til spiseklare fisk. De tre andre blev brugt til yngel afhængigt af deres alder og udvikling.

Traditionen med at avle karper kommer fra Centraleuropa og Tyskland, hvor man havde længere til havet og derfor havde langt større fokus på gode ferskvandsfisk. Karpen var en meget populær spisefisk og karpeavl er et stykke kulturhistorie, der kan føres helt tilbage til 1300-tallet.

I dag er dammen blevet renset og bruges af mange fugle, såsom ænder, blishøns og hejrer. Og vandet er nu så rent, at det igen kan bruges til fisk – ikke karper, men guldfisk!